nWstęp nDefinicja i rodzaje skali nObliczanie odległości w terenie nObliczanie odległości na mapie nObliczanie skali mapy nObliczanie powierzchni nObliczanie spadku terenu
Skala - pożeracz powierzchni Ziemi.
OBLICZANIE SKALI MAPY

Odległość między Ciechanowem a Kijowem w linii prostej wynosi 725 km. Oblicz skalę mapy, na której ta odległość wynosi 14,5 cm.

Dane:

725 km - odległość w liniii prostej między Ciechanowem a Kijowem

14,5 cm - odległość miedzy tymi miastami na mapie

Szukane:

skala mapy

Rozwiązanie:

I sposób wynikający z definicji skali

Korzystam z definicji skali i jej wzoru:

S - skala mapy

d - odległość na mapie

D - odległość w terenie

  • podstawiam do wzoru
  • doprowadzam do jednakowych jednostek
  • skracam ułamek przez 14,5 aby w liczniku wystąpiła liczba 1
  • wykonuje odpowiedni zapis skali liczbowej

1 : 5 000 000

Odpowiedź:

Skala liczbowa mapy to 1 : 5 000 000

 

II sposób za pomocą skali mianowanej

  • wykonuje zapis, to już "niedopracowana" skala mianowana

14,5 cm : 725 km

  • dzielę obustronnie przez 14,5 i dochodzę do poprawnej postaci skali mianowanej

14,5 cm : 725 km / : 14,5

1 cm : 50 km

  • zamieniam skalę mianowaną na liczbową dopisując 5 zer, bo 1 km = 100 000 cm

1 cm : 5 000 000 cm

1 : 5 000 000

Odpowiedź:

Skala liczbowa mapy to 1 : 5 000 000