Sprawdzian:
Krainy geograficzne Polski.
Na zamieszczonej poniżej mapce Polski rozpoznaj zaznaczone krainy geograficzne. Odpowiedzi poszukaj w tabelce obok.

Niż Polski
Polska
Południowa
Pobrzeże Szczecińskie
Wyżyna ¦l±ska
Pobrzeże Koszalińskie
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Żuławy Wi¶lane
Wyżyna Wieluńska
Nizina Sępopolska
Wyżyna Miechowska
Pojezierze Pomorskie
Wyżyna Przedborska
Pojezierze Wielkopolskie
Wyżyna Kielecka
Pojezierze Mazurskie
Niecka Nidziańska
Nizina ¦l±sko-Łużycka
Wyżyna Lubelska
Nizina Wielkopolska
Roztocze
Nizina ¦l±ska
Kotlina O¶więcimska
Nizina Mazowiecka
Brama Krakowska
Nizina Północnopodlaska
Kotlina Sandomierska
Nizina Południowopodlaska
Przedgórze Sudeckie
Polesie
Sudety
 
Pogórze Karpackie
 
Karpaty